Πολιτιστικός όμιλος

27 Σεπτεμβρίου, 2008

Πνευματικό κέντρο Ξηρολιβάδου

Έτος ίδρυσης 1965

Ο Πολιτιστικός Όμιλος του χωριού αναπτύσσει σταθερά από την ίδρυσή του σημαντικές δραστηριότητες, οι οποίες αναδεικνύουν και προβάλλουν το πολιτιστικό πρόσωπο του χωριού. Έτσι, διατηρεί χορευτικά και χορωδιακά συγκροτήματα, τα οποία εμπλουτίζει συνεχώς με νέα πρόσωπα.
Το πνευματικό Κέντρο του Ξηρολιβάδου αποτελεί κυψέλη πολιτισμού, στο οποίο γίνονται εικαστικές εκθέσεις αλλά και δίδονται παραστάσεις κουκλοθέατρου και θεάτρου σκιών.

Το Τμήμα Γυναικών του Ομίλου διοργανώνει πλην άλλων και μαθήματα παρασκευής παραδοσιακής πίτας, διασώζοντας συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά. Τα πολιτιστικά καλοκαίρια στο Ξηρολίβαδο συσπειρώνουν ακόμη περισσότερο τους κατοίκους του και αποτελούν πόλο έλξης για τους πολυάριθμους επισκέπτες του χωριού.

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ