Αρχείο για Οκτώβριος, 2023

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.Ο.Ξ. ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

19 Οκτωβρίου, 2023

Αριθ. Πρωτ. 28β /23

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ.

     Στα πλαίσια της δεδομένης αγαστής και παραγωγικής συνεργασίας του Π.Ο.Ξ. με όλες τις Αρχές και τους Φορείς του τόπου, τίθενται επιγραμματικά τα βασικά ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ως εξής: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

     Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης του Ξηρολιβάδου ξεκίνησε προ ετών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, με συνέπεια να βρίσκονται σε ταυτόχρονη λειτουργία και τα δύο δίκτυα, με συνέπεια να εξακολουθεί ανεξέλεγκτη απώλεια νερού από το ελαττωματικό παλιό δίκτυο. 

     Επιβάλλεται η επίσπευση των διαδικασιών, ώστε η ολοκλήρωση του νέου δικτύου και η κατάργηση του παλιού να επιτελεστούν το ταχύτερο δυνατόν πριν ενσκήψουν απαγορευτικές καιρικές συνθήκες για την εξέλιξη των αναγκαίων εργασιών. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

     Αποτελεί έργο πνοής για το Ξηρολίβαδο και πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ανατεθούν οι σχετικές μελέτες και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησής του. 

ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

     Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση ύδατος στο Ξηρολίβαδο και η ανέγερση νέων κατοικιών επιτάσσει την πραγματοποίηση νέων γεωτρήσεων για την ενίσχυση των ταμιευτήρων. 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

     Η δημιουργία και νέων ταμιευτήρων για την αποθήκευση του πλεονάζοντος ύδατος θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην υπόθεση της διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού. 

     Αυτή η προοπτική θα ικανοποιήσει και τις ανάγκες πυροπροστασίας του παρακείμενου δάσους. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

     Η αντικειμενικά ανεπαρκής παρεχόμενη ποσότητα ύδατος για τις ανάγκες του Ξηρολιβάδου, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, επιφέρει αναπόφευκτα την περιοδική διακοπή της ύδρευσης. 

     Οι πραγματοποιούμενες απρογραμμάτιστες διακοπές για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα ταλαιπωρούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες του χωριού οι οποίοι δίκαια διαμαρτύρονται. 

    Με το δεδομένο ότι οι διακοπές πραγματοποιούνται από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείρισης, απαιτείται η εγκατάσταση ψηφιακού αλγορίθμου που θα λειτουργεί βάσει όλων των παραμέτρων. 

     Η ομαλή λειτουργία των νοικοκυριών του χωριού επιτάσσει τον προγραμματισμό των διακοπών ύδρευσης και την κοινοποίηση του προγράμματος αυτού προς όλους τους κατοίκους. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

     Η διαπιστούμενη υπερκατανάλωση ύδατος, επιτάσσει την καθολική και ουσιαστική λειτουργία υδρομέτρων, τον τακτικό έλεγχο τους και την κοστολόγηση της κάθε κατανάλωσης. 

ΕΡΓΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 

     Τα συνεχιζόμενα έργα της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ στην θέση Καρατσαΐρ Ξηρολιβάδου. προκαλούν έντονη ανησυχία δεδομένου ότι στην περιοχή βρίσκονται οι πηγές υδροδότησης του χωριού. 

      Με το ενδεχόμενο ότι οι συντελούμενες εκσκαφές και γεωτρήσεις μπορεί να διαταράξουν την φυσική υδροδότηση του Ξηρολιβάδου, ζητείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. να διενεργήσει άμεσα επίσημη τεχνική αυτοψία από ειδικούς επιστήμονες σε σχέση με το υπέδαφος και την ασφάλεια των πηγών, τόσο στο χώρο που επιτελούνται οι εργασίες, όσο και στις περιοχές που προβλέπονται να συνεχιστούν. 

Το επίσημο πόρισμα της τεχνικής αυτοψίας ζητείται να κοινοποιηθεί στον Π.Ο.Ξ. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΒ 

     Από την Δ.Ε.Υ.Α.Β. αναλαμβάνονται γενικώς και διεκπεραιώνονται συμπληρωματικά έργα ως προς το βασικό της αντικείμενο που είναι η ύδρευση και αποχέτευση. 

Αίτημα του Π.Ο.Ξ. αποτελεί η ένταξη του Ξηρολιβάδου στον προγραμματισμό αυτών των έργων. 

      Ο Π.Ο.Ξ. τίθεται στη διάθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για κάθε σχετική πληροφορία και προσδοκά την άμεση και διαρκή ενεργοποίηση της, για την επιτέλεση των αιτούμενων έργων και ενεργειών . 

Το Δ.Σ. του         

Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου.    

Δελτίο Τύπου: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΚΑΙ Π.Ο.Ξ.

19 Οκτωβρίου, 2023

Αριθ. Πρωτ. 28 α/23

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΚΑΙ Π.Ο.Ξ.

Με αφορμή τις διενεργούμενες εργασίες εγκατάστασης νέων ανεμογεννητριών εκ μέρους της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟ» που βρίσκονται σε εξέλιξη στην θέση Καρατσαΐρ Βερμίου και θέτουν σε επισφάλεια τις πηγές ύδρευσης του Ξηρολιβάδου, αντιπροσωπεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου επισκέφθηκε τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας και πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με στελέχη της Διοίκησης της, κατά την οποία τέθηκαν όλα τα επιτακτικά ζητήματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που αφορούν την περιοχή και απασχολούν την ξηρολιβαδιώτικη κοινωνία. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Στέργιος Διαμάντης, ο Τεχνικός Διευθυντής Δημήτριος Δάσκαλος και ο Διοικητικός Διευθυντής Θωμάς Αχτσής. 

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Ξ. εκπροσώπησαν στη συνάντηση ο Πρόεδρος Βασίλειος Χασιώτης και τα μέλη Αναστάσιος Βασιάδης, Αναστάσιος Τυφλίδης και Αναστασία Κόγια. 

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας του ΠΟΞ αναπτύχθηκαν τα ζητήματα, της ολοκλήρωσης του νέου δικτύου ύδρευσης του χωριού, του σχεδιασμού και της δημιουργίας δικτύου αποχέτευσης και βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων, του εμπλουτισμού της ύδρευσης με νέες γεωτρήσεις, της κατασκευής συμπληρωματικής δεξαμενής ύδατος, του προγραμματισμού των διακοπών ύδρευσης, καθώς και της συνολικής εγκατάστασης και λειτουργίας υδρομέτρων. 

Ειδικότερη αναφορά έγινε για το ζήτημα των επιπτώσεων στις πηγές υδροδότησης του Ξηρολιβάδου, από τις εργασίες εκσκαφής και γεωτρήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ , στη θέση Καρατσαΐρ. 

Για το θέμα αυτό η αντιπροσωπεία του Π.Ο.Ξ. ζήτησε την άμεση διενέργεια επίσημης τεχνικής αυτοψίας με ανάθεση από την Δ.Ε.Υ.Α.Β., σε κλιμάκιο ειδικών επιστημόνων σχετικά με το υπέδαφος και την ασφάλεια των πηγών, τόσο στο χώρο που επιτελούνται οι εργασίες, όσο και της περιοχές που προβλέπονται να συνεχιστούν. Το δε επίσημο πόρισμα της τεχνικής αυτοψίας να κοινοποιηθεί στον Π.Ο.Ξ. 

Εκ μέρους των αρμοδίων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. υπήρξε θετική ανταπόκριση σε όλα τα ζητήματα που έθεσε η αντιπροσωπεία του Π.Ο.Ξ. με την επισήμανση ότι για κάποια από τα αναγκαία έργα χρειάζεται η εξασφάλιση ευρύτερης χρηματοδότησης για την οποία απαιτείται συστηματική προεργασία και χρόνος. 

Ειδικότερα για το θέμα της επισφάλειας των εργασιών που επιτελούνται στην περιοχή των πηγών υδροδότησης του Ξηρολιβάδου, υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα ανατεθεί σε ειδικούς γεωλόγους η πραγματοποίηση τεχνικής αυτοψίας στην περιοχή και η κοινοποίηση του πορίσματος. 

Στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας η αντιπροσωπεία του Π.Ο.Ξ. ξεναγήθηκε στο κέντρο Τηλεχειρισμού – Τηλεελέγχου Δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Β., όπου σε ειδική οθόνη διαπιστώθηκε η χαμηλή στάθμη υδάτινου αποθέματος στην δεξαμενή του Ξηρολιβάδου, παρά το γεγονός ότι η οικιακή κατανάλωση είναι μηδενική,  λόγω της αποχώρησης των κατοίκων, εν όψει της χειμερινής περιόδου. 

Αυτή η καταγραφόμενη απώλεια ύδατος αποδίδεται στην συνεχή διαρροή από το ελαττωματικό παλαιό δίκτυο που λειτουργεί παράλληλα με το νέο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. 

Επισημάνθηκε δε ότι η περιοδική διακοπή υδροδότησης του Ξηρολιβάδου, μετά από την διαπίστωση πτώσης της στάθμης ύδατος της δεξαμενής, ενεργοποιείται όχι αυτόματα αλλά από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. 

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης εργασίας, επιδόθηκε από την αντιπροσωπεία του Π.Ο.Ξ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Β αντίστοιχο υπόμνημα και εκφράσθηκε από όλους η επιθυμία συνέχισης της συνεργασίας για τα κοινού ενδιαφέροντος ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Ξηρολιβάδου. 

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ