Αρχείο για Οκτώβριος, 2014

Φωτογραφίες Ξηρολιβάδου

31 Οκτωβρίου, 2014

Αρχείο Τάσου Βασιάδη

vasiadis 314
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 247
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 239
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 205
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis 194
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis138
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis121
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis106
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis96
Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis9

Αρχείο Τάσου Βασιάδη
vasiadis4
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
ΤB Πρεβεζάνος
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Πηγάδι 1938 Φρόσω
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Πηγάδι Καπρίνη 1950
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Προφήτης Ηλίας 1950
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Σαρακατσάνικος αργαλειός1939
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Σαρακατσάνικος φούρνος
Απο το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Τόλης Βερόνα Τσαλέρα
Από το βιβλίο του Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Ξεκαλοκαίριαμα
Από το βιβλίο του Βασιάδη ‘Ξηρολίβαδο χοάρα μουσιάτα’
Ιμπιλί παιδιά

Παλιές Φωτογραφίες Ξηρολιβάδου και ευρύτερης περιοχής

12 Οκτωβρίου, 2014

Σε αυτό το άρθρο θα αναρτούνται παλιές φωτογραφίες βλαχοφώνων Βέροιας, που είχαν για ξεκαλοκαιριά τους στα βλαχοχώρια Ξηρολίβαδο , Σέλι , Κουμαριά

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ΄Ξηρολίβαδο χουάρα μουσιάτα’
Οικογένεια Μπουσμπούκη

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ΄Ξηρολίβαδο χουάρα μουσιάτα’

Οικογένεια Καπρίνη 10ετία 1920

Βλαχόφωνοι Βέροιας – Αναπαράσταση βλάχικης οικογένειας -2012

Βλάχοι Βέροιας - Αναπαράσταση βλάχικη οικογένειας 2012

Αντώνης Κουκουτέγος με την νέα φορεσιά – Μεσοπόλεμος

αρχές 19ου αιώνα Φορεσιά με κιλότα

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα

Γάμος 1936

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Α. Σιορμανωλάκης

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Α. Χατζηγώγος

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

βλάχες στη Μπάρα

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Μεσοπόλεμος στο Ξηρολίβαδο

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα’

Ξηρολίβαδο 1936150

Από το βιβλίο του Τάσου Βασιάδη ‘χουαρα μουσιάτα

Στον προφήτη Hλία

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ