Αρχείο για Σεπτέμβριος, 2011

ΥΠΕΡΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣτΕ

22 Σεπτεμβρίου, 2011

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

ΘΕΜΑ:«ΥΠΕΡΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣτΕ»
ΟΜΙΛΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΞ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
Σας καλωσορίζω και εγώ με την σειρά μου στην σημερινή ημερίδα την διοργάνωση της οποίας ανέλαβε και διεκπεραίωσε ο Π.Ο.Ξ. στην καρδιά του οικισμού Ξηρολιβάδου, στο Πολιτιστικό Κέντρο αυτό. Και γιατί καρδιά; Γιατί αποτελεί κομμάτι τόσο ζωτικής σημασίας για τον οικισμό αυτό, όσο ζωτική είναι η λειτουργία της καρδιάς για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Από την ημέρα που γίναμε αποδέκτες των σχεδίων της εταιρίας ΟΜΥΑ στο Ξηρολίβαδο, καλοκαίρι του 2007 ήτανε θαρρώ, μέχρι σήμερα, φαντάζομαι ότι όλοι εμείς οι οποίοι προσθέσαμε ένα λιθαράκι κατά της δημιουργίας του εν λόγω ΥΠΕΡΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ακούσαμε πολλά και διάφορα. Προσωπικά θα πω ότι ακούσα πως δεν υφίσταται περίπτωση να μην λάβει χώρα η εν λόγω εκμετάλλευση, πως η εταιρία είναι πολυεθνική και έχει τα μέσα να το επιτύχει, αν καταλαβαίνεται τι εννοώ, πως αυτές οι ΜΠΕ κοστίζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ και ως εκ τούτου είναι αψεγάδιαστες γι’ αυτό μην μπείτε καν στον κόπο να τις προσβάλλετε, ότι το λατομείο θα πρέπει να γίνει καθότι είναι ανάπτυξη για τον τόπο μας, ότι δεν μπορεί να στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας σε σουβλάκια και άλλα πολλά. Οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν από χείλη ανθρώπων αιρετών αρχόντων ή υπηρεσιακών παραγόντων του τόπου, αλλά και άλλων ανθρώπων και με έκαναν να αναλογιστώ τελικά μήπως όλοι αυτοί γνωρίζουν κάτι που εγώ δεν γνωρίζω, μήπως αυτή διάβασαν επισταμένως και ενδελεχώς την εν λόγω ΜΠΕ που αριθμεί εκατοντάδες σελίδες, αντιπαραβάλλοντας τη με τις ανεξάντλητες νομοθετικές και νομολογιακές πηγές, ή άλλες συνιστώσες, μήπως έχουν συγκρίνει τεκμηριωμένως στοιχεία της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στο νομό μας και δη στην ευρύτερη περιοχή, ή μήπως τελικά δεν γνωρίζουν τίποτα και απλά ομιλούν χωρίς να γνωρίζουν. Σε απάντηση όλων αυτών, αλλά και προς ενημέρωση όλων των υπολοίπων, αποφάσισα να ενασχοληθώ και ως αντικείμενο της σημερινής μου ομιλίας να αναφερθώ κυρία στους λόγους ακύρωσης της κατωθι απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών που προβάλλουμε ενώπιον του ΣτΕ τόσο με το δικόγραφο της αίτησης ακυρώσεως που συνέταξε ο κ. Παπαστεργίου Γεώργιος, όσο και με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων που συνέταξε ο προλαλήσας κ. Παπαγιάννης Ιωάννης, με την σύμπραξη και επιμέλειά μου, φυσικά κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας.
Κατ’ αρχάς και πριν αναφερθώ στους λόγους ακύρωσης να διευκρινίσω πως τόσο η αίτηση ακύρωσης όσο και το δικόγραφο των προσθέτων λόγων ακύρωσης στρέφονται κατά της υπ’ αριθμόν πρωτ. οικ. 123472/2403/30-7-2009 Κ.Υ.Α. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητα προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητος και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, καθώς και πάντα κατά νόμο υπόχρεο για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) έκτασης 540.975 τ.μ. και των συνοδών αυτής έργων στη θέση «Ξηρολίβαδο» Δ.Δ. Κουμαριάς του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας από την εταιρία « ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», την οποία και βλέπουμε στην σχετική απεικόνιση. Τι σημαίνει όμως έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τη Διοίκηση για το εν λόγω έργο και τι νόημα έχει η ακύρωσή των?
Όπως έχει κριθεί (Ολ. ΣτΕ 3619/1995) από τις γενικού χαρακτήρα διατάξεις του Ν. 1650/1986 και της κανονιστικής υπ’ αριθμόν 69269/5387/24-10-1990 κοινής υπουργικής απόφασης συνάγεται ότι ο νόμος αποβλέπει με τη διαδοχική έκδοση πράξεων προεγκρίσεως χωροθετήσεως ορισμένης δραστηριότητας και εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων σε δύο φάσεις, κατά τις οποίες υποβάλλονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στον καλύτερο έλεγχο της συγκεκριμένης δραστηριότητας από απόψεως αμιγώς προστασίας του περιβάλλοντος (ΣτΕ 2090/2007). Η σύνθετη διοικητική ενέργεια ολοκληρώνεται με την απόφαση εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την έγκυρη έκδοση της απαιτούμενης από την κείμενη, αναλόγως του είδους δραστηριότητος, διοικητικής άδειας, όπως είναι η άδεια εγκρίσεως, ιδρύσεως και λειτουργίας εγκαταστάσεως. Η διοικητική άδεια, εκδιδόμενη κατ’ εφαρμογή ιδιαίτερης νομοθεσίας, ως εν προκειμένω του Ν. 669/1977 «Περί Εκμεταλλεύσεως Λατομείων» που αποβλέπει κυρίως σε άλλο σκοπό (ασφάλεια εγκαταστάσεως, προστασία υγείας κτλ.) δεν αποτελεί τμήμα ή το τέρμα της σύνθετης διοικητικής ενέργειας, αλλά είναι άλλη διοικητική ενέργεια, πράξη απλώς συναφής, δεδομένου ότι προϋποθέτει την έκδοση των πράξεων προεγκρίσεως χωροθετήσεως και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Από τα ανωτέρω σαφώς συνάγεται ότι δεν βάλλουμε με τα ανωτέρω δικόγραφα κατά της τελικής άδειας, αλλά κατά των περιβαλλοντικών όρων, και πως αυτοί αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της τελικής αδείας εκμετάλλευσης από την Διοίκηση, την κατά νόμο αρμοδιότητα για την έκδοση της οποίας είχε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Θα πρέπει δε να διευκρινιστεί πως εάν ακυρωθούν οι εν λόγω περιβαλλοντικοί όροι τίποτα δεν απαγορεύει την εταιρία να επανέλθει με νέα μελέτη προκειμένου να προβεί στην εκμετάλλευση του εν λόγω λατομικού χώρου.
Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί πως ο μοναδικός λόγος ο οποίος την στιγμή αυτή, δηλαδή μετά την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί τροχοπέδη της εταιρίας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια υλοποίησης της δραστηριότητας είναι η προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως που έχει εκδοθεί από το ΣτΕ μέχρι την συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτελέσεως που έχει κατατεθεί επίσης από το Δήμο Βέροιας και εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η δε αίτηση ακύρωσης και το δικόγραφο προσθέτων λόγων πρόκειται να εκδικαστούν στις 24 Νοεμβρίου.
Μετά ταύτα θα προσπαθήσω να παραθέσω με τρόπο ευσύνοπτο τους λόγους ακυρώσεως της εν λόγω ΜΠΕ χωρίς να σας κουράσω με νομικίστικα επιχειρήματα και πολλά λόγια :

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ :

1ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΤΙ ΟΧΙ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3010/2002), ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΒΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ «ΟΙΟΝΕΙ» ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΩΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΠΑΡΑ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΠΛΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΠΙΔΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.

Επειδή, όπως έχει παγίως κριθεί, κατά την έννοια του άρθρου 188 παρ. 1, 2 και 3 του Κ.Β.Π.Ν. (Δ΄ 580), όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α΄ 91), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 153 και 349 του Κ.Β.Π.Ν., τα ρέματα, διά των οποίων συντελείται η απορροή των πλεοναζόντων υδάτων, αποτελούν επιπλέον φυσικούς αεραγωγούς και με τη χλωρίδα και την πανίδα τους συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα. Για τους λόγους αυτούς έχουν ζωτική σημασία για το προστατευόμενο από το άρθρο 24 του Συντάγματος οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, ιδίως μάλιστα αυτά που διασχίζουν οικισμούς, και προστατεύονται καθ’ όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων (ΣτΕ 319/2002, 2669/2001, 2656/1999, κ.ά., Π.Ε. Ολομ. 262/2003). Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί τα πάσης φύσεως υδατορέματα στη φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπομένης μόνο της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειομένης δε κάθε άλλης αλλοίωσης της φυσικής τους καταστάσεως (ΣτΕ 2873/2004, 2215/2002). Στα ανωτέρω πλαίσια και υπό το δεδομένο πως εν προκειμένω στον οιονεί και προτεινόμενο λατομικό χώρο διέρχεται ρέμα, ο νόμος φαίνεται να απαιτεί ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3010/2002), ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΛΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ, για να είναι νόμιμη η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, και έτσι μη νομίμως εγκρίθηκαν οι στην ΚΥΑ περιβαλλοντικοί όροι, λόγος που ακολουθεί σε ακύρωση της πράξης αυτής.
2ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΤΙ ΟΧΙ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με άρθρα 43 παρ. 2, 24 παρ. 1 και 2 και 101 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, η οριοθέτηση υδατορεμάτων, τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς και περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου), που λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, μεταξύ άλλων, τουριστικοί τόποι, δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ευαίσθητα οικοσυστήματα, περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. β΄ του ν. 3010/2002, κατά το μέρος που αναθέτουν την επικύρωση οριοθέτησης ρεμάτων που εμπίπτουν σε οικισμούς της παραπάνω κατηγορίας στον Υπουργό ή το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, είναι αντίθετες προς το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος (ΣτΕ 3849/2006, Π.Ε. Ολομ. 262/2003).
Κατά συνέπεια τυγχάνει ακυρωτέα και για τον λόγο αυτό η εν λόγω ΚΥΑ, καθ’ όσον ακόμη και η απλή οριοθέτηση του υδατορέματος, που δεν αρκούσε όπως αμέσως πιο πάνω αναφέρομαι, έλαβε χώρα από αναρμόδιο όργανο (Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας – δες και έγγραφο προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο – υπ’ αριθμόν πρωτ. Δ13Β – 287318-10-2007 της κ. Παπαδημητρίου Αναστασίας – Αγρονόμου Τοπογράφου – Αναπληρώτριας τότε Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας – σελ. 2η), παρόλο που το εν λόγω ρέμα βρίσκεται σε δάσος (δες και έγγραφο υπ’ αριθμόν πρωτ. 95660/3055/5-7-2007 της Διευθύνσεως Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας) σε περιοχή φυσικού κάλλους, με πλήθος οικοσυστημάτων και εφάπτεται του οικισμού Ξηρολιβάδου, μέχρι του οποίου και φθάνει.

3ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 998/1979, ΩΣ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΤΥΠΟΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ Ή ΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ, ΜΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ Π.Ε., ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΩΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ.
Επειδή, για την έρευνα της προαναφερθείσης γενικής προϋποθέσεως, της μη υπάρξεως δηλαδή εκτάσεων, μη δασικών, οι οποίες θα μπορούσαν να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες εξορύξεως λατομικών υλικών ή μαρμάρου, ώστε να αποτραπεί η, κατ’ εξαίρεση άλλωστε προβλεπομένη επέμβαση στο δάσος ή σε δασικές εκτάσεις, τίθεται από την πιο πάνω παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, ως ουσιώδης τύπος, η λήψη των μνημονευομένων στην διάταξη αυτή βεβαιώσεων περί της υπάρξεως ή μη στην περιοχή χορτολιβαδικών ή άλλων, μη δασικών εδαφών και εκτάσεων οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες. Περαιτέρω, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται κατ’ αρχήν πριν την έκδοση της αποφάσεως, με την οποία χορηγείται άδεια για την διενέργεια ερευνών προς ανεύρεση λατομικών ορυκτών ή μαρμάρου σε δασική έκταση, άλλως, εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν έχουν ληφθεί κατά το στάδιο αυτό, πρέπει, πάντως, να λαμβάνονται οπωσδήποτε πριν την έκδοση της αποφάσεως με την οποία χορηγείται η άδεια επεμβάσεως στο δάσος ή σε δασική έκταση (ΣτΕ 2268/2004) Στην ένδικη υπόθεση δεν λήφθηκαν τέτοιες βεβαιώσεις και πάντως δεν υπάρχουν ούτε στο φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε μνημονεύονται και κατά συνέπεια κακώς εχώρησε η έγκριση της ΜΠΕ, χωρίς να τηρηθεί ο εν λόγω ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, ο οποίος επιπλέον θα διασφάλιζε και την αξιοπιστία της μη ύπαρξης άλλου κατάλληλου χώρου, χωρίς δασική υφή.
Κατά συνέπεια και για το λόγο αυτό καθίσταται ακυρωτέα η εν λόγω ΚΥΑ.
4ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η εν λόγω ΚΥΑ στερείται νομίμου ερείσματος, εφόσον εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, αφορά αναίρεση δάσους και δεν έχει εκδοθεί προηγουμένως η απόφαση έγκρισης επέμβασης (εκμετάλλευσης) στο δασικό χώρο για την δημιουργία του εν λόγω λατομείου και παράβαση των διατάξεων των παρ. 5 του άρθρου 45 και παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 998/1979. (Βλ. και έγγραφο 232557/3264/8-10-2007 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
5ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΤΙ ΟΧΙ ΟΡΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΠΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ.

Η νόμιμη προδικασία της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης είναι η εξής :
To oικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και πριν από την έγκριση της ενημερώνει κάθε πολίτη και τους φορείς εκπροσώπησής του, για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Εν προκειμένω λοιπόν το άλλοτε Υπουργείο ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. απέστειλε το υπ’ αριθμόν 166624/1864 έγγραφό του προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας με μνεία να δημοσιευθεί κατά την επιταγή του νόμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του φακέλου της Μ.Π.Ε. σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ανακοίνωση και πρόσκληση του ενδιαφερόμενου κοινού για να λάβει γνώση του φακέλου της Μ.Π.Ε. (δες σελ. 2η του ανωτέρω εγγράφου). Όπως δε προκύπτει από το αυτό έγγραφο είναι προφανές πως η ανακοίνωση θα έπρεπε να αφορά ανακοίνωση με θέμα : «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της «ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) έκτασης 540.975 τ.μ. στη Θέση «Ξηρολίβαδο» του Δ.Δ. Κουμαριάς, Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας. Πάρα ταύτα στην σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αναφερόταν η προς εκμετάλλευση έκταση του λατομικού χώρου, ως 540 τετραγωνικών μέτρων μ2, ήτοι εμβαδού ενός μικρού οικοπέδου και όχι ως ανωτέρω, έτσι ώστε να δοθεί η δέουσα σημασία. Ο καθένας δε ας εξάγει τα συμπεράσματά του. Πάντως για το λόγο αυτό δηλαδή για την μη τήρηση της προδικασίας της νόμιμης δημοσιοποίησης της ΜΠΕ κατά τα ανωτέρω είναι ακυρωτέα η εν λόγω ΚΥΑ.
Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε μία μικρή παρέμβαση :
Ειλικρινά δεν θα πω ότι κάποιος λειτουργεί εκ προθέσεως στους κόλπους του Νομαρχιακού Συμβουλίου, εντάξει τις επιταγές του νόμου τις γνωρίζουμε, όμως σαν άνθρωποι κρινόμαστε από την ηθική μας, αλλά ξέρεται κάτι το έχω ειλικρινά παράπονο να χτυπήσει μία φορά το τηλέφωνο και να πληροφορηθώ την έκδοση τέτοιου είδους αποφάσεων και να μην τις μαθαίνω από τις εφημερίδες. Μήπως δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας? Μήπως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε σήματα καπνού ή περιστέρια για να επικοινωνήσουμε; Έτσι, λοιπόν για μια ακόμη φορά και παρόλο που δημιουργήθηκε τέτοια ζήτημα από την προηγούμενη ανακοίνωση, πληροφορηθήκαμε δυστυχώς από τις εφημερίδες το γεγονός της έκδοσης της ΚΥΑ και μάλιστα παραμονή 15αύγουστου!

6ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΑΛΛΩΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (Π.Π.Ε.).

7ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΠΑΡ 1 Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ Κ.Μ.Λ.Ε. (ΥΑ 11-5Η/17402/1984 – ΦΕΚ 931 Β) ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕ.
Το άρθρο 39 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών αναφέρει επί λέξει τα εξής : «Φόρτωση και μεταφορά με αυτοκινούμενα οχήματα μηχανήματα 1. Οι δρόμοι διακίνησης των μηχανημάτων, πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και με τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Ειδικότερα, πρέπει να εφαρμόζονται τα παρακάτω:
α) Στους διανοιγόμενους από δημόσιες οδούς προς τα έργα, δρόμους, να υπάρχει ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας του δρόμου 30 μ. και μεγίστη κλίση 8%.
β) Στους δευτερεύοντες δρόμους μέσα στο χώρο του έργου, να υπάρχει ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 25 μ. και μεγίστη κλίση 12%.

Εν προκειμένω η οδός πρόσβασης προς τον προτεινόμενο λατομικό χώρο, όπως βλέπεται στη σχετική απεικόνιση, που είναι η επαρχιακή οδός Βέροιας – Ξηρολιβάδου για τα 16 χιλιόμετρα τα οποία κατά την ΜΠΕ θα τα χρησιμοποιεί η εταιρία ΟΜΥΑ, αντί της μέγιστης κλίσης του 8% έχει σε πολλές θέσεις της σε όλο το μήκος της σχεδόν κλίσεις από 14 % έως και 24% και για μεγάλο μήκος, ενώ το πλάτος της σε πολλά σημεία είναι μικρότερο των 5 μέτρων και λόγω των κρημνών στις άκρες του δρόμου, ξεκόβονται και έτσι τουλάχιστο 1,5 μέτρο, από την άκρη του δρόμου προς τον κρημνό, αποφεύγουν να κινούνται μεγάλα φορτηγά, αλλά και επιβατικά Ι.Χ., αφού υπάρχουν συνεχεία πινακίδες για τις κατολισθήσεις και την στένωση του οδοστρώματος. Κατά συνέπεια ούτε και η οδός προσπέλασης που προτείνει η Μ.Π.Ε. πληροί τα απαραίτητα ελάχιστα του νόμου και άρα κακώς χορηγήθηκε για τον λόγο αυτό έγκριση πλέον των όσων για το εν λόγω θα εκτεθούν παρακάτω.

8ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Στην επίδικη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της Διοίκησης προκύπτουν τα ακόλουθα:
α. Στην α΄ προσβαλλόμενη πράξη (Κοινή Υπουργική απόφαση) αναφέρεται (σελ. 10) ότι: «ο χώρος επέμβασης (του επιδίκου Λατομείου) βρίσκεται εντός δασικής έκτασης».
β. Σύμφωνα με το έγγραφο 1854/24/6/2005 του Δασαρχείου Βέροιας «η έκταση εκμετάλλευσης είναι δάσος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 και υπάγεται στην κατηγορία της παρ. 1γ» του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003.
Στη συνέχεια του άνω εγγράφου αναφέρεται ότι «η γύρω περιοχή καλύπτεται από δάση οξιάς».
γ. Από το έγγραφο Δ13β-2873/18-10-2007 της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ημαθίας (σελ. 2) προκύπτει ότι η επίδικη έκταση βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από την προστατευόμενη ζώνη Natura 2000 «GR 1210001 – Όρος Βέρμιο» και 5,5 χιλιομέτρων από την προστατευόμενη ζώνη Natura 2000 «GR 1210002 – Στενά Αλιάκμονα».
δ. Από το ίδιο άνω έγγραφο της Ν.Α. Ημαθίας (σελ. 2) προκύπτει ότι σε απόσταση 3ων χιλιομέτρων ΒΔ του επιδίκου είναι τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Πανίδας Κ126 με την κωδική ονομασία «Ξηρολίβαδο», σε απόσταση 3,8 χιλιομέτρων Β είναι το ανάλογο Καταφύγιο Κ120 με κωδική ονομασία «Κωστοχώρι» και σε απόσταση 3ων χιλιομέτρων το Καταφύγιο Κ134 με κωδική ονομασία «Μικρή Σάντα».
ε. Από το έγγραφο 3829/6-7-2007 της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και την ενεργηθείσα από την υπηρεσία αυτή αυτοψία προκύπτει ότι ο χώρος του λατομείου «γειτνιάζει άμεσα με έκταση στην οποία υπάρχουν κυκλικές κατασκευές και ίχνη αρχαίας λατόμευσης, βάσει των οποίων απορρίφθηκε το 2006 αίτημα λατομικής εκμετάλλευσης σ’ αυτήν». (Βλ. και έγγραφον 2067/13-7-2007 της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
στ. Από το έγγραφο 232557/3264/8-10-2007 της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας – Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβαλλόντος – Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων προκύπτει ότι η έκταση του λατομικού χώρου διασχίζεται από υδατόρεμα περιοδικής ροής, με τις συνέπειες που έχει το ευαίσθητο σύστημα.
ζ. Από το έγγραφο 95660/3055/5-7-2007 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αναφέρεται, εκτός των άλλων στα στοιχεία του έργου, προκύπτουν τα εξής:
– Ότι πρόκειται για εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου), έκτασης 540,975 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Ξηρολίβαδο» του Δ.Δ. Κουμαριάς του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας.
– Ότι από τη μελέτη του έργου προβλέπεται η διάνοιξη οδού για την προσπέλαση του λατομείου μήκους 1,445 μ. και η εγκατάσταση θραύσης – ταξινόμησης υλικού, με πρόσθετες βοηθητικές εγκαταστάσεις.
– Η εκμετάλλευση θα πραγματοποιηθεί από υψόμετρο Υ + 1.225, μέχρι υψόμετρο 1,093, όπου θα αναπτυχθεί η τελική βαθμίδα Β (πλατεία του λατομικού χώρου).
– Η διάρκεια ζωής του λατομείου υπολογίζεται σε 15 χρόνια, με ετήσια παραγωγή 80.000 – 200.000 τόνων και μέγιστη παραγόμενη ποσότητα στείρων 1.200.000 τόνων.
4. Ενόψει των πιο πάνω αναφερόμενων η εν λόγω ΚΥΑ είναι αντίθετη προς την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία απέβλεψε ο συνταγματικός και κοινός νομοθέτης, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας, εφόσον η Διοίκηση δεν αξιολόγησε τους κινδύνους και τις συνέπειες της δραστηριότητας του Λατομείου στο επίπεδο της θυσίας της δασικής βλάστησης, της προστασίας του εγγύς αρχαιολογικού χώρου, της διατήρησης και προστασίας της άγριας ζωής και του υδατορέματος που διασχίζει το χώρο του Λατομείου, καθώς και των συνεπειών που θα έχει στους γειτνιάζοντες οικισμούς Ξηρολιβάδου κ.λ.π. από πλευράς της ποιότητας της ζωής των κατοίκων τους.
Εν τέλει η Διοίκηση με την άνω προσβαλλόμενη πράξη δεν ερεύνησε αν η πραγματοποίηση της δραστηριότητας του Λατομείου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και αν το προσδοκώμενο όφελος τελεί σε σχέση αναλογίας με την απειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος (Σ.τ.Ε. 2059, 1990/2003, Σ.τ.Ε. Ολομ. 3478/2000).

9ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΦΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ :

Η εν λόγω ΚΥΑ επιτρέπει υπό ορισμένους όρους την δημιουργία του εν λόγω λατομείου, για το οποίο δεν υπάρχει συμβατότητα προς τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 674/12-1-2004 –ΦΕΚ β – 218). Το άνω Χωροταξικό σχέδιο αναγνωρίζει ότι στην περιοχή υπάρχουν «ειδικά, περιβαλλοντικά – χωροταξικά προβλήματα λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων (Ημαθία: Πρόποδες Βερμίου – Γεωργιανοί). Το άνω Πλαίσιο επίσης θέτει ως πρωταρχικό στόχο την δημιουργία δικτύων τουρισμού – αναψυχής σε οικισμούς που βρίσκονται σε ορεινές ή απομονωμένες περιοχές που συρρικνώνονται δημογραφικά ή έχουν ήδη εγκαταλειφθεί. Ειδικότερα για τον Ν. Ημαθίας το Πλαίσιο αναφέρει ότι «πρέπει να υλοποιηθεί ο πολιτιστικός άξονας Βεργίνας – Βαρβάρας – Βέροιας – Νάουσας, που μπορεί να συνδυαστεί με την αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Βερμίου κ.λ.π.».
Σε ότι αφορά τις κατευθύνσεις παρέμβασης για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου, αυτές αφορούν στην αναθέρμανση της ορεινής οικονομίας με στόχο την συγκράτηση του πληθυσμού, μεταξύ δε των προβλεπόμενων παρεμβάσεων δεν περιλαμβάνονται οι λατομικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, με καταστροφή, μάλιστα, των δασικών οικοσυστημάτων.
Για τους άνω λόγους η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ (έγγραφο 19377/11-6-2007 της Γενικής Διευθύνσεως Περιβάλλοντος του άλλοτε Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.) φέρεται να προβληματίζεται για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων με την παρατήρηση ότι αυτή είναι εφικτή «στο μέτρο που η εκμετάλλευση κριθεί συμβατή με τους στόχους της περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής».
Στο ανωτέρω πλαίσιο η Διοίκηση στην εν λόγω περιοχή και στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) Ανατολικού Βερμίου, που ήταν ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν συνολικά εξήντα έξι (66) επιδοτηθέντα έργα προϋπολογισμού 12.587.961 ευρώ, στα οποία δημιουργήθηκαν εβδομήντα εννέα (79) θέσεις εργασίας και προσφέρθηκαν στον τουρισμό 407 νέες κλίνες στο Βέρμιο (ίδετε σχετικό έγγραφο της ΑΝ. ΗΜΑ. Α.Ε.).
Εξάλλου όπως αναφέρει στο σώμα της η Μ.Π.Ε. στο λατομείο θα απασχοληθούν 18 εργαζόμενοι για 170 ημέρες το χρόνο.
Οι μισές ωστόσο από αυτές τις θέσεις ήδη προσφέρονται στις δύο επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού που υπάρχουν στο Ξηρολίβαδο, οι οποίες και θα εκλείψουν όπως άλλωστε γίνεται ευκόλως αντιληπτό. Στις θέσεις εργασίας αρκεί να προσθέσουμε αυτές που είναι προϊόν οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται λόγω της οικιστικής – αγροτουριστικής ανάτπυξης που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτές στον τομέα της κτηνοτροφίας, που όπως άλλωστε η ίδια Μ.Π.Ε. αναφέρει, στην περιοχή είναι συγκεντρωμένη η περισσότερη κτηνοτροφία του νομού.
Μετά τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι όλες οι προηγούμενες προσπάθειες για ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη θα ακυρωθούν, αφού μετά από σειρά ετών η ίδια η Διοίκηση προς χάριν ενός έργου έρχεται να ακυρώσει, το δικό της προγενέστερο μοντέλο ανάπτυξης, κατά παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης χωρίς σοβαρούς αποχρώντες λόγους και να οδηγήσει όλες τις επιχειρήσεις που πίστεψαν σε αυτήν και στο τότε μοντέλο ανάπτυξης, σε εξαφάνιση, σε βάρος και της απασχόλησης και της εθνικής οικονομίας, αλλά επουδενί συμβιβάζεται με τις υφιστάμενες, αλλά και με τις προγραμματιζόμενες χρήσεις γης και τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή, έρχεται δε σε σαφή αντίθεση και με την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως. Κατά συνέπεια και γι’ αυτούς τους λόγους είναι ακυρωτέα η εν λόγω ΚΥΑ.

10ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Από την ίδια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει πως η οδός προς τον προτεινόμενο λατομικό χώρο της εταιρίας είναι η επαρχιακή οδός Βέροιας – Ξηρολιβάδου, την οποία όλοι οι παριστάμενοι γνωρίζουμε. Η οδός αυτή στην εν λόγω μελέτη αναφέρεται ως αγροτικός δρόμος, ενώ παράλληλα, όπως προκύπτει από την ΜΠΕ αποφεύγεται να εξεταστούν οι κυκλοφοριακοί κίνδυνοι και ο τρόπο διάνοιξης λατομικής οδού επί υφιστάμενης επαρχιακής σε σημείο μάλιστα χωρίς ορατότητα. Επίσης αναφέρει πως για τη μεταφορά του υλικού που υπολογίζεται σε 1200 τόνους ημερησίως, θα χρησιμοποιούνται φορτηγά τύπου Μercedes τετραξονικά, δυναμικότητας 32 τόνων και τα οποία θα διανύουν απόσταση 80 χλμ. μέχρι το εργοστάσιο της εταιρία στη Σίνδο. Επίσης από τη εν λόγω Μ.Π.Ε. ότι θα εκτελούνται 8000 δρομολόγια ανά έτος ή 47 δρομολόγια την ημέρα. Δεν γίνεται ωστόσο αναφορά στο ότι τα 47 αυτά δρομολόγια αφορούν μόνο την κάθοδο των φορτηγών και όχι και την άνοδο για την επαναφόρτωσή τους. Δηλαδή με έναν μαθηματικό υπολογισμό θα εκτελούνται 94 δρομολόγια ημερησίως., εάν σε αυτά συνυπολογίσουμε δε τα δρομολόγια των υδροφόρων οχημάτων και των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού έχουμε έναν επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο τουλάχιστο 100-110 διελεύσεων μεγάλων οχημάτων ημερησίως.
Κατά συνέπεια υπάρχει πραγματική πλάνη σχετικά με τον κυκλοφοριακό φόρτο και για τον λόγο αυτό ακυρωτέα η εν λόγω ΚΥΑ.

11ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Από την ίδια μελέτη προκύπτει ότι οι ποσότητες του νερού που απαιτούνται θα είναι της τάξης των 59 μ3, ήτοι της περί της 12000 μ3 ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 22% της ετήσιας κατανάλωσης νερού του οικισμού Ξηρολιβάδου. Ακόμη και αληθή να τα λάβουμε αυτά τα ποσά, ως υπόθεση εργασίας, διότι για εμάς απαιτούνται υπερδιπλάσιες ποσότητες και πάλι η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει τον φορέα που πρόκειται να εξασφαλίσει τις ποσότητες αυτές, ώστε να τις ανεβάζει με βυτιοφόρα, όπως αναφέρει η ΜΠΕ στον εν λόγω χώρο, αφού δεν υπάρχει έγγραφο κανενός φορέα διαχείρισης υδάτων που μπορεί να προμηθεύσει αυτές τις ποσότητες, αντίθετα ήδη η ΔΕΥΑ Βέροιας δηλώνει ότι αδυνατεί να προμηθεύσει αυτές τις ποσότητες για ύδρευση του οικισμού (δες έγγραφο ΔΕΥΑ Βέροιας).
Επομένως πάσχει και για το λόγο αυτό η εν λόγω ΚΥΑ και γι’ αυτό καθίσταται ακυρωτέα.

12ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η ΜΠΕ επιπτώσεων αναφέρει ότι η εξόρυξη θα περιορισθεί σε 88, 46 στρέμματα ενώ η απόθεση στείρων υλικών σε έκταση 61,05 στρεμμάτων, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι η συνολική επέμβαση θα περιορισθεί σε έκταση 149, 51 στρεμμάτων.
Από την μελέτη όμως του χάρτη «Τελικής Μορφής Εκμετάλλευσης» προκύπτει ότι τα δάπεδα και οι πλατείες εργασιών, οι χώροι απόθεσης στείρων και εδαφικού υλικού, οι δρόμοι πρόσβασης και τα λοιπά έργα υποδομής, που συνιστούν ένα ενιαίο λατομικό χώρο θα καλύψουν έκταση 350 στρεμμάτων περίπου.
Επίσης από τα παραπάνω χάρτη προκύπτει ότι η χωροθέτηση των βαθμίδων εκμετάλλευσης στο βόρειο και υψομετρικά χαμηλότερο σημείο του χώρου, αφήνει τη δυνατότητα στην εταιρία, να εκμεταλλευτεί μελλοντικά και τον υπόλοιπο λατομικό χώρο χρησιμοποιώντας το μεν νοτιοδυτικό τμήμα για επέκταση των βαθμίδων εκμετάλλευσης, το δε νοτιοανατολικό τμήμα για χώρο εναπόθεσης στείρων υλικών.
Κατά συνέπεια υπάρχει πραγματική πλάνη σχετικά με το εμβαδό του χώρου που θα εκχερσωθεί και είναι και για τον λόγο αυτό ακυρωτέα η 1η των βαλλομένων πράξεων.

13ος ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η εν λόγω ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί νομίμως, εφόσον δεν ερεύνησε άλλες εναλλακτικές λύσεις, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει το στοιχείο αυτό. Στην επίδικη περίπτωση η θέση διεξαγωγής του εν λόγω Λατομείου θεωρήθηκε από τη Διοίκηση ως δεδομένη και δε εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής (Σ.τ.Ε. 293/2009). Ειδικότερα δεν αξιολογήθηκε επαρκώς η ιδιότητα της επίδικης έκτασης ως δάσους, με την άμεση γειτνίαση της Ζώνης NATURA, της ύπαρξης Καταφυγίων προστασίας της ορνιθοπανίδας και στοιχείων υπό έρευνα αρχαιολογικού χώρου.

Επίσης δεν αξιολογήθηκε η καταστροφή της δασικής βλάστησης και η αλλοίωση της φυσιογνωμίας του τοπίου, ούτε εξετάστηκε η δυνατότητα επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού, με επεμβάσεις ολιγότερο επαχθείς από την δοθείσα και άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Eύλογα λοιπόν κανείς μετά από όλα αυτά μπορεί να αναλογιστεί το μέγεθος της καταστροφής από την ενδεχόμενη ίδρυση του εν λόγω λατομείου σε συνάρτηση δε και με τη συνολική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει από ανθρωπογενείς άλλες δραστηριότητες και κυρίως εξορυκτικές ο ορεινός όγκος του Βερμίου του Νομού Ημαθίας, όπως εξετέθη ανωτέρω, και δη στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Βέροιας και πλησίον της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Ξηρολιβάδου, αλλά και να κατανοήσει ότι η ενδεχόμενη ίδρυση και εκμετάλλευση του σχεδιαζόμενου λατομείου στην ουσία θα καταστρέψει έναν ολόκληρο οικισμό, αυτόν του Ξηρολιβάδου, ο οποίος αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της Ημαθιώτικης κοινωνίας, αλλά και έναν τόπο με λαμπρή ιστορία, παραδόσεις, πολιτισμό και έναν τόπο με ένα ακόμη λαμπρότερο και πολλά υποσχόμενο μέλλον, ο οποίος ας σημειωθεί ότι καταστράφηκε μόνο το 1944 από τους Γερμανούς πέφτοντας ηρωϊκά.
Η ενδεχόμενη ίδρυση και εκμετάλλευση του σχεδιαζόμενου λατομείου δε θα υποβαθμίσει κατά όλες τις παραπάνω πτυχές ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Βερμίου.
Για όλα αυτά δε επειδή κανείς εκ των προγόνων μας που έπεσαν ηρωϊκά για την Ελλάδα και το Ξηρολίβαδο εν έτει 1944 δεν θα ανέμενε πως 50 μόλις χρόνια η ίδρυση και εκμετάλλευση ενός λατομείου θα σημάνει την καταστροφή ή μαρασμό του χωριού για δεύτερη φορά είναι ζήτημα ηθικής τάξεως που το οφείλουμε πρώτιστα στους προγόνους μας και έπειτα στις επερχόμενες γενεές να αντισταθούμε όλοι στην επιχειρούμενη καταστροφή του.
Tέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είτε με την υλική είτε με την ηθική σας βοήθεια στηρίξατε τις προσπάθειες του Π.Ο.Ξ. και του Δήμου Βέροιας για την αποτροπή του Λατομείου αυτού, αλλά και τους αποψινούς συνομιλητές μου κ. Παπαγιάννη Ιωάννη και τον κ. Ιωάννη Σιμανίκα.
Ξηρολίβαδο, 24-7-2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Ο.Ξ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ

20 Σεπτεμβρίου, 2011

Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποίησε ο ΠΟΞ με αφορμή την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο Βέρμιο. Η συνάντηση είχε ως θέμα την επίδραση της λειτουργίας των ανεμογεννητριών στο φυσικό ορεινό περιβάλλον. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον ειδικό επιστήμονα σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενεργείας κ. Μανώλη Πάσχο.
Ο Dr. Μ.Πάσχος είναι καθηγητής Πυρηνικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ντόρτμουντ της Γερμανίας και πραγματοποίησε την ενημέρωση προς τους Ξηρολιβαδιώτες, κατά την διάρκεια σύντομης πρόσφατης επίσκεψής του στην γενέτειρά του Βέροια.
Στα πλαίσια της ενημέρωσης αναπτύχθηκε λεπτομερώς η επίδραση του παραγόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, αλλά και του κυμαινόμενης έντασης ακουστικού φάσματος, στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την συμπεριφορά των ανεμογεννητριών ως κατασκευών, σε σχέση με τα ατμοσφαιρικά ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα και την δημιουργία μικροκλίματος στην περιοχή.

ΓΙΟΡΤΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ 2011- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

20 Σεπτεμβρίου, 2011

Σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ο.Ξ. έγινε λεπτομερής απολογισμός της διοργάνωσης «ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 2011» και ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:
Α. Όλες οι εκδηλώσεις που προγραμματίστηκαν για το διάστημα Ιουλίου- Αυγούστου, αλλά και ορισμένες ένθετες, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή Ξηρολιβαδιωτών και φίλων του χωριού. Κατά τις εκδηλώσεις αναδείχθηκε το λατρευτικό, ανθρωπιστικό, πνευματικό, συνεδριακό, κοινωνικό, μορφωτικό, φυσιολατρικό, λαογραφικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό και εν γένει πολιτιστικό πρόσωπο του Ξηρολιβάδου.
Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν περιέλαβαν συμμετοχές από την ευρύτερη περιφέρεια και είχαν ως σκοπό την διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή του μοναδικού κάλους φυσικού περιβάλλοντος και των παραδόσεων που συνδέονται με το όρος Βέρμιο και την ορεινή Ημαθία.
Β. Ο Π.Ο.Ξ. εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του πρός όλους όσους με προσωπική εργασία και προσφορά συμμετείχαν στις δραστηριότητες τις διοργάνωσης και ειδικότερα τις γυναίκες του χωριού.
Ολόθερμες ευχαριστίες εκφράζονται προς τους Πολιτιστικούς και λοιπούς Φορείς που συμμετείχαν στις δραστηριότητες καθώς και προς τους ομιλητές και εκπαιδευτικούς που αφιλοκερδώς κάλυψαν τον ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου ευχαριστεί δημόσια όλους τους χορηγούς της διοργάνωσης με ειδική αναφορά στούς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ανώνυμο Χορηγό, Εκκλησιαστική Επιτροπή Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ, Ροζαλία Τσιαμήτρου, Φωτούλα Κουτόβα, “ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ” Υιών Μιχάλη Πατσιαβούρα, “ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ- ΒΕΡΜΙΟ Ε.Π.Ε.” Κώστα Μπλατσιώτη, Ζαχαροπλαστείο “LIDO” Υιών Νικολάου Κουτόβα, «ΟΛΥΜΠΟΣ» Αντιπρόσωπου Ημαθίας Αλεξίου Δημήτριου, “ΠΟΤΑ” Αφών Μπιζέτα, “ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ” Ευριπίδη Ζαρκάδα, “ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΩΡΩΔΩΝ” Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, “ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ” Κώστα Χονδραντώνη, “ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ” Γιώργου Τροχόπουλου, “ΖΩΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ” Νικόλαου & Δημοσθένη Κουτόβα, Γιάννη Πειρουνάκη, Στέφανο Μαρολαχάκη και όλους όσους με την προσωπική τους συνεισφορά ενίσχυσαν οικονομικά την διοργάνωση.
Οι «ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ» έχουν καθιερωθεί στην γενικότερη συνείδηση ως ένας μοναδικής αξίας θεσμός της Βέροιας και της ευρύτερης Περιφέρειας που αξίζει να υποστηριχθεί και αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Στην γενικότερη οικονομική κρίση και την κοινωνική αποδιοργάνωση που ισοπεδώνει θεσμούς και αξίες, οι «ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ» αποτελούν ασφαλή νησίδα πολιτισμού που διαφυλάσσει και αναδεικνύει τις ανεκτίμητες παραδόσεις του τόπου και των ανθρώπων του.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου προσκαλεί τους Ξηρολιβαδιώτες και τους φίλους του χωριού στις επόμενες δραστηριότητές του και εύχεται προς όλους καλό Πολιτιστικό Χειμώνα.

ΟΙ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ» ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

11 Σεπτεμβρίου, 2011

ΤΙς εντυπώσεις κέρδισε μεταξύ άλλων συμμετοχών, το χορευτικό συγκρότημα του ΠΟΞ στο Άργος Ορεστικό, όπου παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς του Ξηρολιβάδου, υπό την διδασκαλία του χοροδιδασκάλου Γιάννη Τσιαμήτρου.
Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια των εκδηλώσεων με την επωνυμία «Φθινοπωρινό Συναπάντημα» του Λαογραφικού Ομίλου «ΑΡΓΕΣΤΑΙ» της πόλης του Αργους Ορεστικού , και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Πολιτιστικών Ανταλλαγών που πραγματοποιεί ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου

ΤΗΝ ΡΙΖΙΚH ΑΝΤΙΘΕΣΗ TOΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΑΝ ΟΙ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ

11 Σεπτεμβρίου, 2011

Την σύσσωμη ριζική τους αντίθεση για το υπερλατομείο της ΟΜΥΑ διακύρηξαν και πάλι οι Ξηρολιβαδιώτες, επικαιροποιώντας το ζήτημα στην Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΟΞ, που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξηρολιβάδου, λίγο πριν την λήξη της θερινής περιόδου.

Η αντίθεση εκφράσθηκε με ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, που εκδόθηκε μετά την ενημέρωση για την νέα αναβολή της εκδίκασης της προσφυγής που άσκησε ο Δήμος Βέροιας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της με αριθ. πρωτ. 123472/2403/30.7.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – Ανάπτυξης – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου βιομηχανικού ορυκτού (ανθρακικού ασβεστίου) έκτασης 540.975,00 τ.μ. και των συνοδών αυτής έργων στην θέση «Ξηρολίβαδο», Δ.Δ. Κουμαριάς Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας, από την εταιρεία «ΟΜΥA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με τους πρόσθετους λόγους που επισύναψε ο Π.Ο.Ξ.
Ως νέα ημερομηνία εκδίκασης ορίστηκε η 23 Νοεμβρίου 2011.

Εν όψει της κρίσιμης εκδίκασης από το ΣτΕ η ξηρολιβαδιώτικη κοινωνία ζητά και πάλι επιτακτικά:
Α. Την ΑΜΕΣΗ ανάκληση από τους αρμόδιους Υπουργούςτης ΚΥΑ, δια της οποίας εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία απέρριψαν συνολικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας και το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, ενώ αρνητική θέση εξέφρασαν δημοσίως οι Βουλευτές Ημαθίας, τα Τοπικά Συμβούλια, οι Κομματικές Οργανώσεις, οι Τοπικοί Φορείς και σύσσωμη η κοινωνία.
Β. Την καταλυτική παρέμβαση των Βουλευτών Ημαθίας καθώς και των Τοπικών και Περιφερειακών Αυτοδιοικητικών Αρχών, από τους οποίους ζητά να λάβουν εκ νέου δυναμική θέση ΚΑΤΑ της εγκατάστασης του υπερλατομείου, προκειμένου να ανακληθεί ΑΜΕΣΑ από την κυβέρνηση η διαβόητη ΚΥΑ.
Ο ΠΟΞ επισημαίνει την αναγκαιότητα της πολιτικής επίλυσης του ζητήματος, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της προσφυγής στο ΣτΕ, προκειμένου το φυσικό περιβάλλον του Βερμίου να διαφυλαχθεί από το ενδεχόμενο και άλλων παρόμοιων καταστροφικών επεμβάσεων.

ΟΙ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

10 Σεπτεμβρίου, 2011

ΟΙ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Στο πρόγραμμα πολιτιστικών ανταλλαγών που υλοποιεί ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου, συμμετείχε αντιπροσωπεία της Φοιτητικής Ομάδας του Π.Ο.Ξ. με την παρουσία της στις ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ στην Ξάνθη. Οι Ξηρολιβαδιώτες φοιτητές Πασχάλης Παπαθεοφίλου, Στεφανής Μανιάτης, Γιάννης Βασιάδης, και Στέφανος Τσαμήτρος , συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του Π.Ο.Ξ. Τάσο Βασιάδη, παρευρέθηκαν σε καλλιτεχνικές, λαογραφικές και εικαστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Την ξηρολιβαδιώτικη αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του διακεκριμένου Ξανθιώτη καλλιτέχνη Ιορδάνη Χατζηευφραιμίδη και του Λύκειου Ελληνίδων Ξάνθης στην παρουσίαση της έκθεσης παραδοσιακών θρακιώτικων ενδυμασιών. Κατά τις εκδηλώσεις αντηλλάγησαν αναμνηστικά. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο ο ζωγράφος Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης ξεναγεί την ξηρολιβαδιώτικη αντιπροσωπεία.

ΟΙ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟ

6 Σεπτεμβρίου, 2011

Τις θερμότερες εντυπώσεις κέρδισε το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Ξηρολιβάδου με την συμμετοχή του, στα πλαίσια των πολιτιστικών ανταλλαγών, στην ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ που διοργάνωσε στον Πολυπλάτανο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων του χωριού.
Με την κάλυψη μουσικών παραδοσιακών ακουσμάτων, οι χορευτές του ΠΟΞ υπό την διδασκαλία του χοροδιδάσκαλου καθηγητή Γιάννη Τσιαμήτρου έφεραν τον αέρα του Βερμίου στον Πολυπλάτανο παρουσιάζοντας τους παραδοσιακούς χορούς του Ξηρολιβάδου και προκαλώντας εκρήξεις ενθουσιασμού από όλους όσους συμμετείχαν.

ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 2011

3 Σεπτεμβρίου, 2011

Από νωρίς το απόγευμα αναχώρησε μπροστά από το πολιτιστικό κτίριο, η αποστολή για την διαβίωση στο βουνό. Τριάντα τέσσερις (34) σκηνές στήθηκαν στο χώρο του καταυλισμού στα 1500 μ. υψόμετρο ανάμεσα στις δύο κορυφές Ξηροβούνι και Κλούβιανη. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άλλαξε από το αρχικό σχέδιο όπως είχε ανακοινωθεί, αφού ο δρόμος προς την Δόξα που είχε αρχικά προγραμματιστεί να στηθεί ο καταυλισμός, δεν το επέτρεπε.
Διακόσια περίπου άτομα βρέθηκαν στον χώρο εκ των οποίων οι μισοί διανυκτέρευσαν στον καταυλισμό. Με την φροντίδα των ανθρώπων του ΠΟΞ Αν. Τυφλίδη , Τ. Παπαθεφίλου, Τ. Τσαμήτρο και Ν. Πατσιαβούρα προσφέρθηκε δείπνο στους παραβρισκόμενους και όλα τα είδη πρώτης ανάγκης.
Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα και η συντροφιά γύρω από αυτή απολάμβανε την κάθε στιγμή. Με την φροντίδα των Α. Κουκουτέγο και Γ. Κόγια έγινε υπαίθρια παρουσίαση βίντεο σε μεγάλη οθόνη από τον πρώτο αγώνα τρεξίματος στο χιόνι, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2011 στο Ξηρολίβαδο. Μια πρωτοποριακή δραστηριότητα που δίνει την δυνατότητα υπαίθριας επιμόρφωσης σε τέτοιες εκδηλώσεις.
Το πρωί 7.30΄αναχώρησε η αποστολή που αποτελούνταν από σαράντα τέσσερα, για την κατάκτηση της κορυφής του Ξηροβουνίου (1804 μ.), από την δυτική απότομη πλευρά. Στις 9 το πρωί απολάμβαναν όλοι την θέα από την κορυφή μια και ο βοριάς επέτρεπε να παρατηρείται όλη την γύρω περιοχή στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Μικρότερος ορειβάτης ήταν ο Νίκος Κουτόβας τριών χρόνων που άοκνα μαζί με την μικρότερη Κουκουτέγου Χρύσα τεσσάρων ετών (4) ήταν και αυτοί παρόντες εκεί.
Η κατάβαση ήταν πιο σύντομη και ευκολότερη αφού στις 10.30΄ όλοι βρισκόμασταν στο καταυλισμό. Η καθαριότητα του χώρου και το μάζεμα των σκηνών έκλεισαν με επιτυχία την εξόρμηση με αναμνήσεις ευχάριστες και από αυτή την διαβίωση που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε ο ΠΟΞ.
Ο πολιτιστικός όμιλος Ξηρολιβάδου δημόσια ευχαριστεί τους χορηγούς της εκδήλωσης που ήταν: Υιοί Πατσιαβούρα Μιχάλη τυροκομικά, Μπλατσιώτης Κώστας Βέρμιο ΕΠΕ τυροκομικά, Ζαχαροπλαστείο “LIDO” , Αλεξίου Δημήτριος αντιπρόσωπος Ημαθίας «ΟΛΥΜΠΟΣ» , Αφοί Μπιζέτα ποτά, Ζαρκάδας Μπίλης Εμπορία φρούτων, Παπαδόπουλος Κων/νος Εμπορεία Ζαχαρωδών, Χονδραντώνη Κώστα Αρτοποιείο και Τροχόπουλο Γεώργιο «Φαρμακείο» .

«ΚΑΛΑ… ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ» ΣΤΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ Μια αλησμόνητη θεατρική βραδιά

3 Σεπτεμβρίου, 2011


Μπροστά σε ένα πολυπληθές και ενθουσιώδες κοινό Ξηρολιβαδιωτών και φίλων του χωριού μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Ημαθίας Τάσος Σιδηρόπουλος, η Κεντρική Θεατρική Σκηνή του Π.Γ.Σ. «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», έδωσε μια θαυμάσια παράσταση στο Ξηρολίβαδο, με την κωμωδία «Καλά…ξεμπερδέματα» του Άντον Τσέχοφ.
Το έργο βασίστηκε σε μια συλλογή από μονόπρακτα του συγγραφέα διασκευασμένα από την Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου σε σκηνοθεσία Διονύση Καρολίδη και δικαιολογημένα απέσπασε το αυθόρμητο έντονο χειροκρότημα από όλους. Όλοι οι ηθοποιοί απέδωσαν καταπληκτικά στους ρόλους τους, μέχρι ταύτισης τους με τους χαρακτήρες που υποδύθηκαν. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για το ταλέντο που ξεδίπλωσαν στην σκηνή οι Δημήτρης Μπασακίδης, Βάσω Ζώκου, Γιάννης Χατζίδης, Γρηγόρης Ίτσκος, Αλεξάνδρα Θεοδωρίδου, Δαμιανός Οικονομίδης, Ματίνα Ματάτη, Ελένη Σοφούλη, Νίκος Κουρουζίδης, Θανάσης Λιακούδης, Πόπη Κριθάρα, Μιχάλης Κολοκοτρώνης, Θωμαή Ελευθεριάδου, Διονύσης Καρολίδης, Αθανασία Βλαχοπούλου.
Η παράσταση δόθηκε μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξηρολιβάδου, ενώ ολόκληρος ο πρόσθιος υπαίθριος χώρος είχε μετατραπεί σε μία μεγάλη θεατρική αίθουσα με καταπληκτική ακουστική που την διασφάλιζαν οι προσόψεις των σπιτιών. Τους συντελεστές της θεατρικής παράστασης και το πολυπληθές κοινό καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΠΟΞ Τάσος Βασιάδης ο οποίος αναφέρθηκε στην θεατρική παράδοση του Ξηρολιβάδου που βασίζεται στις πολιτιστικές ανταλλαγές, ενώ στην συνέχεια εισήγαγε τους θεατές στην δομή του έργου.
Η παράσταση εντάχθηκε στις δραστηριότητες «ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 2011» που διοργάνωσε ο ΠΟΞ και απετέλεσε χορηγεία της επιχείρησης «ZΩΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΤΟΒΑ»

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΛΑΓΓΙΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

3 Σεπτεμβρίου, 2011

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΛΑΓΓΙΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ

Μνήμες από τα παλιά γλέντια στα Πεύκα του Ξηρολιβάδου αναθερμάνθηκαν και εορταστικές παραδόσεις αναβίωσαν, με αφορμή την Γιορτή της Λαγγίτας που πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου που ενέταξε την παραδοσιακή εκδήλωση στις «ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 2010». Οι γυναίκες του χωριού πρωτοστάτισσες, ετοίμασαν ένα αξέχαστο απογευματινό στα Πεύκα.
Όλες σχεδόν ετοίμασαν τις παραδοσιακές λαγγίτες που εκτέθηκαν στις μεγάλες τραπεζαρίες που στήθηκαν και εμπλουτίστηκαν με μεγάλη ποικιλία εδεσμάτων όπως πίτες, πίτσες, μπουγάτσες, τυριά, φρούτα, λουκουμάδες, κουρκουμπίνια, σοκολάτες, καφέδες, αναψυκτικά, γλυκίσματα και πολλά άλλα κεράσματα που ικανοποίησαν όλα τα γούστα.
Τα τραγούδια, τα παιχνίδια και οι ευχάριστες αφηγήσεις παραχώρησαν την σειρά τους στο πηγαίο γλέντι, με τους παραδοσιακούς ήχους των Παζαρέντζηδων από την Νάουσα, να δένουν αρμονικά με την σκιά και το άρωμα των Πεύκων, δίνοντας το έναυσμα στις πρεσβύτερες Ξηρολιβαδιώτισσες να ανοίξουν τον χορό.
Το γλέντι κρατήθηκε μέχρι αργά, οπότε με την νύχτα που έπεσε οι Ξηρολιβαδιώτισσες αποχώρησαν σιγά σιγά ζωντανεύοντας τους στίχους του παραδοσιακού ξηρολιβαδιώτικου τραγουδιού :
– Πάμε κοπέλλες μέχρι τα Πεύκα, να τα δούμε ακόμα μιά φορά πριν φύγουμε…

Επόμενη Σελίδα »

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ