Αρχείο για Οκτώβριος, 2009

Νέα επιστολή διαμαρτυριας -Συλλογή ψηφιακών υπογραφών για την προστασία του Βερμίου

18 Οκτωβρίου, 2009

Ο ΠΟΞ ευγνωμονεί τους εκατοντάδες φίλους του Ξηρολιβάδου για την συμμετοχή τους στην προηγούμενη petition on line και τους καλεί να συμμετάσχουν πιο οργανωμένα και πιο δυναμικά στην νέα επικαιροποιημένη.

Συγκέντρωση υπογραφών

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ