Αρχείο για Δεκέμβριος, 2007

Ανακοίνωση για το λατομείο

11 Δεκεμβρίου, 2007

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου κάνει γνωστό στους κατοίκους του Ξηρολιβάδου και της ευρύτερης περιοχής ότι μετά της αρνητικές γνωμοδοτήσεις από το δημοτικό και νομαρχιακό συμβούλιο για τη δημιουργία του υπερλατομείου 541 στρεμ. της ΟΜΥΑ στη περιοχή μας αλλά και τις αντιδράσεις φορέων και κατοίκων, συμπληρώθηκε φάκελος με όλα τα στοιχεία (ψηφίσματα, δημοσιεύματα κ.λ.π.).
Συνέχεια »

Το παρόν συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ